Поиск
На сайте: 684757 статей, 309423 фото.

Making Time to Lead: How Principals Can Stay on Top of It All (книга)

Making Time to Lead: How Principals Can Stay on Top of It All
Автор: Richard A. Simon
James F. Newman
Оригинал издан: ????

«Making Time to Lead: How Principals Can Stay on Top of It All»книга ???? года.

Содержание

Содержание

От издателя

«…»

Рецензии

См. также

Ссылки