Поиск
На сайте: 684747 статей, 309389 фото.

The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process (книга)

The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process
Автор: Per Kroll
Philippe Kruchten
Оригинал издан: ????

«The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process»книга ???? года.

Содержание

Содержание

От издателя

«…»

Рецензии

См. также

Ссылки